در این دوره با ARM و Powershell، قالب های ARM، گروه های منابع، سفارش سازی داشبورد، فرآیند ایجاد و گسترش اپلیکیشن، زیرساخت ها، عملکرد های پیشرفته و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا ARM؟
 • نصب Azure cmdlets
 • سرویس های Imperative و declarative
 • آپشن های استقرار
 • توسعه برای DevOps
 • اضافه کردن پارامترها
 • کار با توابع و قالب های مرتبط
 • سفارش سازی داشبوردها
 • ایجاد یک گروه منابع مشترک
 • زیرساخت به عنوان کد
 • و غیره