با کاهش ۵۰ خط از کدنویسی ها می توان برنامه های قدرتمندی برای هر فرآیند تکراری ایجاد کرد که تسک هایی مانند حرکت در بین صفحات، ردیف ها و ستون ها را خودکارسازی کند تا داده ها را با فرمت دلخواه بدست آورند و از آنها خروجی بگیرند. در این دوره با مبانی پیکربندی محیط توسعه دهنده در اکسل، عناصر مختلف برنامه نویسی، نحوه طراحی و ساخت Psuedo Code، ماکروهای VBA در اکسل و افزایش مهارت در محیط برنامه نویسی جاسازی شده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • از داده های منبع به خروجی مورد نظر
 • حرکت به محیط VBA
 • پیکربندی اکسل برای VBA
 • ضبط یک ماکرو VBA
 • ویرایش ماکرو VBA
 • استفاده از Watch Window و Debugger
 • نکاتی برای ذخیره ماکروها
 • Opening Macro-enabled Workbooks
 • عناصر برنامه نویسی VBA پایه
 • بهترین تمرینات کدنویسی،  فضای سفید و Indent کردن
 • زیرشاخه ها
 • متغیرها
 • تنظیم یک آبجکت
 • دستکاری های رشته
 • Offset Property
 • If, Then, and Else
 • For Loops
 • While Loops
 • درک Psuedo Code
 • مثال های Psuedo Code
 • همه در یک پروژه #۱
 • بازبینی چالش
 • ایجاد Psuedo Code
 • کدنویسی راه حل
 • جمع آوری داده ها در حلقه
 • نمایش دمو کدنویسی
 • همه در پروژه #۲
 • چالش پیچیده تر
 • تشریح Psuedo Code
 • خلاصه و جمع بندی