در این دوره، نحوه ی استفاده از ابزارهای متن باز را برای جمع آوری اطلاعات جرم شناسی دیجیتال از سیستم های لینوکس و ویندوز خواهیم آموخت. همچنین به نحوه ی هدایت تجزیه و تحلیل بدافزار استاتیک به شکل live  “Ransomware”، با استفاده از ابزارهای جرم شناسی و تکنیک ها، خواهیم پرداخت. در دوره حاضر به شکلی گام به گام بر نمایش screencast روش استفاده از این ابزار تمرکز خواهیم کرد. بنابراین شما می توانید کار جرم شناسی را در زمینه شغلی خود بلافاصله شروع کنید.

مباحث دوره:

 • مروری بر جرم شناسی دیجیتال
 • بازیابی و بازسازی
 • معکوس کردن و تجزیه تحلیل بدافزار
 • پاسخ Live در ویندوز و لینوکس
 • تکنیک های پاسخ  Incident
 • ابزار تیم قرمز و آبی
 • هدایت تجزیه تحلیل جرم شناسی در فعالیت های هکر
 • CAINE
 • ابزار جرم شناسی و ذخیره سازی
 • آموزش استفاده از ابزار متن باز مانند CAINE برای انجام تجزیه و تحلیل جرم شناسی در سیستم های Live

آموزش تکنیک های پایه و پیشرفته ی مورد نیاز برای کسب GIAC  و دیگر گواهی نامه های Computer Forensic. رشته ی جرم شناسی سایبری تازه تاسیس است.

سرفصل ها

 • مقدمه ای بر دوره
 • Forensics HD برند شده همراه با عنوان
 • بازیابی فایل های حذف شده
 • بازسازی ایمیل ثبت ویندوز
 • ساختارزدایی فایل های ناشناخته
 • قابلیت اجرای ویندوز مهندسی معکوس
 • پاسخ Live ویندوز
 • پاسخ Live لینوکس
 • Sandboxing و تجزیه و تحلیل بدافزار
 • CAINE
 • تجزیه تحلیل USB Forensic
 • رمزگذاری ذخیره سازی
 • سیستم فایل رمزگذاری ویندوز