Canvas روش های مختلفی برای مدرسان فراهم می کند تا با دانش آموزان خود در یک کلاس یادگیری آنلاین یا ترکیبی همراه شوند. این دوره نشان می دهد که چگونه Canvas را برای ایجاد یک کلاس درس مشترک سفارش سازی کنید. همچنین در این دوره با نحوه ارتباط با ارسال پیام های ویدیویی و برگزاری کنفرانس های ویدئویی،  نحوه ارزیابی دانش آموزان با استفاده از Rubrics و ویژگی SpeedGrader، راه کارهایی برای نگهداری فایل ها به صورت سازماندهی شده از جمله نحوه قرار دادن multimedia و استفاده از ePortfolios، نحوه انجام تنظیمات ضروری، نحوه بهینه سازی محتوا، ادغام با اپلیکیشن های دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ارتباط با ویدئو و پیام
 • استفاده از نوتیفیکیشن ها
 • راه اندازی peer reviews
 • تحلیل کار
 • سازماندهی محتوا
 • استفاده از مسیرهای mastery
 • استفاده از SpeedGrader
 • قرار دادن multimedia
 • ePortfolios
 • اطمینان از دسترس بودن محتوا
 • تنظیم سرصفحه ها، پیوندها و برچسب ها
 • لینک های زبان طبیعی
 • بهینه سازی
 • مدیریت اندازه داده برای محتوا
 • ادغام با برنامه های شخص ثالث
 • ایمپورت و اکسپورت دوره ها
 • استفاده از HTML در Canvas
 • و غیره