این دوره ۱۱ ساعته مهارت های کاربردی را به مدیران شبکه آموزش می دهد تا برای حل مشکلات، تحلیل داده، مشاهده کارایی درونی بسته ها، و انجام تنظیمات پیشرفته برای حل مسائل سخت مورد استفاده قرار دهند. در این دوره با تکنیک های پیشرفته تر عیب یابی، نحوه استفاده از Wireshark با تجهیزات شبکه سیسکو و آمادگی آزمون (Wireshark Certified Network Analyst (WCNA آشنا می شوید.

سرفصل:

 • تحلیل پیشرفته شبکه
 • Wireshark Refresher
 • مبانی Wireshark – بخش ۱
 • مبانی Wireshark – بخش ۲
 • Protocols Refresher
 • نصب و راه اندازی Wireshark
 • اجرا و ذخیره
 • مفاهیم پیشرفته
 • سیستم فایل Wireshark
 • پیکربندی مناطق زمانی
 • پیکربندی پیشرفته
 • پیکربندی یک پورت SPAN (سیسکو)
 • پیکربندی یک جلسه از راه دور
 • گرفتن ترافیک شبکه
 • فیلتر کردن داده ها
 • ضبط فیلترها
 • Advanced Capture Filters
 • نمایش فیلترها
 • نمایش پیشرفته فیلترها
 • تحلیل پیشرفته زمان
 • تنظیم Timestamps
 • عیب یابی با Timestamps
 • Checksums
 • بررسی مباحث امتحان
 • اعتبار سنجی داده
 • آمار پیشرفته
 • نمودار پیشرفته Flow
 • نمودار TCP Stream
 • نمودار پیشرفته
 • زمان پاسخ سرویس
 • تحلیل طول بسته
 • تحلیل خط فرمان
 • عیب یابی با tshark
 • تنظیم فیلترهای ضبط و نمایش
 • ادغام داده ها
 • تحلیل یک مسئله با tshark
 • عیب یابی پیشرفته
 • تحلیل کارشناس پیشرفته
 • بررسی آمادگی آزمون
 • عیب یابی مسائل بافر
 • عیب یابی Retransmits
 • TCP/IP پیشرفته
 • تحلیل پیشرفته IP
 • تحلیل پیشرفته TCP
 • UDP پیشرفته
 • تحلیل UDP
 • عیب یابی DNS
 • DHCP پیشرفته
 • پیکربندی Relay Agent
 • تحلیل DHCP
 • VOIP پیشرفته
 • گرفتن VOIP
 • تحلیل VOIP
 • HTTP پیشرفته
 • گرفتن HTTP
 • تحلیل HTTP
 • بی سیم پیشرفته
 • ضبط بی سیم
 • تحلیل بی سیم
 • Wireshark و امنیت
 • فایروال ها و Wireshark
 • بررسی آزمون – قسمت ۱
 • بررسی آزمون – قسمت ۲
 • (Firewall Refresher (Cisco
 • تحلیل یک حمله
 • Buffer Overflow
 • تحلیل حمله – قسمت ۱
 • انکار سرویس (DoS)
 • تحلیل حمله – قسمت ۲
 • Wireshark و جرم شناسی
 • جرم شناسی دیجیتال
 • بررسی آزمون – قسمت ۳