چاپ سه بعدی فرآیند افزایشی پیچیده است. در این دوره با مشکلات رایج چاپگر ۳D، تعامل گروه های تنظیمات با یکدیگر، MatterControl slicing و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • این دوره برای چه کسی است؟
 • تنظیمات چاپگر ۳D
 • فرآیند چاپ ۳D
 • قطعات چاپگر سه بعدی
 • برنامه های Slicer و Host
 • Slic3r
 • Cura
 • MatterControl: MatterSlice
 • تنظیمات Slicer و Host
 • معرفی تنظیمات Slicer
 • پارامترها و infill
 • لایه ها و surface finish
 • چسبندگی پلتفرم
 • پشتیبانی
 • تنظیمات Retraction
 • Filament, nozzle, and extrusion
 • سرعت، درجه حرارت و خنک کننده
 • شروع و پایان کد های G
 • اکسترودر چندگانه
 • تنظیم خودکار
 • نتیجه
 • مراحل بعدی