شما ممکن است به دنبال انتقال اپلیکیشن ها و داده ها به ابر باشید، اما نگرانی هایی در خصوص امنیت برای Microsoft Azure Stack نیز داربد. در این دوره با Azure Stack، نحوه گسترش پلتفرم Azure با Azure Stack، طراحی راه حل ها و اپلیکیشن های هیبریدی cloud، رایانش ابری هیبریدی با Azure و Azure Stack، ابزارها و سرویس های Azure Stack، سیستم یکپارچه و عملیات، محیط تست و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Azure و Azure Stack
 • Hybrid Cloud
 • پلتفرم سازگار ابر، ابزار و زبان ها
 • خدمات دائمی و Azure Resource Manager
 • Consistent Cloud Platform
 • سرویس ها و تکنولوژی، PaaS، IaaS و غیره
 • حاکمیت داده و جاذبه داده
 • Cross Cloud Scaling
 • اپلیکیشن های جغرافیایی توزیع شده
 • هوش مصنوعی
 • نگرانی های مربوط به Azure Stack
 • تحویل یکپارچه
 • چرخه حیات زیرساخت ها و نقش ها و مسئولیت ها
 • نسخه ها و پچ ها
 • بازار
 • Using Azure Stack برای DevTest
 • سازگار با پلتفرم ابر: اعمال سیاست ها به Azure
 • Single-node Azure Stack و پیاده سازی کامل