نوشتن رابط های کاربری خط فرمان برای برنامه های خود را انجام دهید. با استفاده از جعبه ابزار TK GUI درکتابخانه Tkinter موجود در برنامه پایتون،اجزاء الگودار رابط کاربری را ایجاد کنید. در این دوره آموزشی یاد می گیرید که چگونه اشیاء مختلف را بر روی رابط گرافیکی قرار داده و با نوشتن یک برنامه رویداد گرا، قابلیت واکنش به رفتار کاربر را در آنها ایجاد کنید.  در فصل پایانی کلیه مراحل ایجاد یک رابط کاربری را از شروع تا پایان برای یک ایجاد برنامه کاربردی می آموزید، بنابراین شما می توانید ببینید که تمامی این تکنیک ها چگونه در یک پروژه و در دنیای واقعی بکار می روند.

مباحث دوره:

 • ایجاد یک واسط کاربر گرافیکی با استفاده از برنامه کاربردی پایتون دسکتاب
 • شروع کار با پایتون و Tkinter
 • نصب پایتون نسخه ۳ و Tcl/TK بر روی سیستم عامل ویندوز
 • نصب پایتون نسخه ۳ و Tcl/TK بر روی سیستم عامل مک
 • آغاز کار با Tkinter با نوشتن برنامه ساده Hello
 • موضوعات مربوط به Tkinter
 • ایجاد و پیکربندی اشیاء در Tkinter
 • مدیریت جایگذاری اشیاء
 • بررسی و بکارگیری رویدادهای کاربر
 • کار بیشتر با برنامه hello در Tkinter
 • مفاهیم پایه در مورد اشیاء
 • نمایش متن و تصویر با برچسب
 • دریافت و ذخیره ورودی به کمک دکمه ها
 • ایجاد امکان انتخاب به کمک دکمه های رادیویی و دکمه های انتخابی
 • وارد کردن یک تک خط با شی ورودی
 • فراهم کرده امکان انتخاب به کمک Combobox و spinbox
 • ورود مقادیر و نمایش وضعی به کمک نوار پیشرفت و مقیاس
 • اشیا سازمان یافته:
 • سازمان دهی اشیا به کمک قاب ها
 • ایجاد یک پنجره سطح بالای اضافی
 • جدا سازی اشیا به کمک پنجره های چرخان
 • گروه بندی اشیا به کمک کتابچه تب دار
 • اشیای پیشرفته
 • ورود و نمایش خطوط به کمک شی متن
 • ایجاد یک نمای درختی سلسله مراتبی
 • ایجاد ستون ها و آیتم ها در نمای درختی
 • ایجاد فهرست های کرکره ای
 • رسم یک خط پایه بر روی بوم
 • رسم یک اشکال پیچیده بر روی بوم
 • اتصال یک نوار پیمایش به شی
 • پیکربندی سبک شی
 • محاوره کاربران به کمک کادر محاوره و پیغام
 • مدیریت ساختار هندسی
 • استفاده از Pack geometry manager
 • استفاده از Grid geometry manager
 • استفاده از Place geometry manager
 • مدیریت رویدادها
 • پیکربندی دستور callbacks
 • ایجاد رویدادهای صفحه کلید
 • ایجاد رویدادهای ماوس
 • ایجاد رویدادهای مجازی
 • ایجادرویدادهایچندگانه
 • ایجاد یک برنامه کاربردی
 • تعریف نیازمندی های پروژه
 • برنامه ریزی طرح
 • ایجاد اشیاء
 • طرح کلی و نمای اشیاء
 • اتصال رویدادها
 • به پایان رسانی طراحی واسط رابط کاربری به کمک سبک