این دوره آموزشی یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر (cloud-native)، را طراحی کنید کهبطور خودکار مقیاس پذیر و  انعطاف پذیربوده و نیاز کمتری به نگهداری داشته باشند. این دوره کاملا عملی بوده و نحوه ایجاد یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر را در جاوا و توسعه آن بر روی محیط ابر Azure را نشان می دهد. توسعه دهندگان به تجربیاتی در زمینه، محاسبات، ذخیره سازی، داده ها، و سرویس های شبکه دست خواهند یافت. این موضوع برای توسعه دهندگان، یک جعبه ابزار کامل برای ایجاد و توسعه برنامه های کاربردی مختص محیط ابر را فراهم می کند. شما یاد خواهید گرفت عوامل موثر برای قبول محیط ابری و مشاهده می کنید توسعه ابر با Azure چقدر با توسعه های رایج بر روی یک مرکز داده استاندارد متفاوت است.

این دوره یک راهنمای یک مرحله ای  برای توسعه دهندگان جاوا می باشد که می خواهند از  چهارچوب کاری Java Spring برای ایجاد یک برنامه کاربردی امن، انعطاف پذیر، قوی، و مقیاس پذیر بر پایه Microsoft Azure استفاده کنند. شما به آسانی یک برنامه کاربردی امن، انعطاف پذیر، قوی و مختص محیط ابر ایجاد کرده و نظارت می کنید به طوریکه همیشه در دسترس بوده و دارای  قابلیت تحمل خطا باشد.

مباحث دوره:

 • شروع کار با برنامه های کاربردی ابر بومی
 • معرفی ابر بومی
 • ساخت و راه اندازی یک برنامه کاربردی مختص محیط ابر(cloud-native)
 • بر پا سازی محیط لازم برای ایجاد برنامه کاربردی مختص محیط ابر (cloud-native) و فراهم سازی قابلیت ایجاد، خواندن، بروز رسانی و حذف (CRUD) برای لیست وظایف روزمره
 • ایجاد یک برنامه کاربردی Spring Boot و گسترش یک سرویس پایگاه داده ابری جدید از نوع Cosmos DB در Azure
 • یکپارچه سازی یک برنامه کاربردیوب با سرویس پایگاه داده ابری Cosmos DB
 • بررسی صحت عملکرد یک برنامه کاربردی تحت و به صورت محلی
 • ایجاد و توسعه یک نمونه سرویس جدید Azure App
 • امن سازی برنامه کاربردی مختص محیط ابر خود
 • امن سازی ویژگی های برنامه کاربردی مختص محیط ابر خود
 • ثبت برنامه کاربردی خود بوسیلهAzure Active Directory Tenant
 • پیکره بندی برنامه کاربردی برای استفاده Azure AD Tenant خود
 • اعمال تنظیمات ضروریDevOps و راه اندازیCI/CD Pipeline
 • ایجاد یک Jenkins Master درAzure با استفاده از ماشین مجازیUbuntu
 • پیکربندی یک Jenkins به وسیله نصب JDK and Gradle
 • پیکربندی یک مخزن GitHub و ایجاد یک Pipeline جدید برای تنظیم
 • پیکربندی یک Pipeline در حال کار و خودکار در Jenkins
 • توسعه پیکربندی بر روی Azure
 • معرفی سرویس Kubernetes در Azure
 • توسعه نگهدارنده های چندگانه برنامه کاربردی به سرویس Kubernetes Azure