در این دوره نحوه تزریق وابستگی و پیاده سازی آن را در اپلیکیشن های SignalR فرا خواهید گرفت و با نحوه ادغام StructureMap و Ninject آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی
  • تزریق وابستگی چیست؟
  • Dependency Resolvers
  • ادغام StructureMap
  • ادغام Ninject
  • جمع بندی