Microsoft Azure پلت فرم را به عنوان یک سرویس (PaaS) ارائه می دهد که برای ساخت، استقرار و مدیریت اپلیکیشن ها در ابر است. همچنین ویژگی هایی را ارائه می دهد که توسعه دهندگان را با جدیدترین چارچوب ها و بهترین شیوه ها به روز نگه می دارد.  این دوره نشان می دهد که چگونه از Azure برای پشتیبانی از معماری سرور، استقرار سریع، و جریان های DevOps استفاده کنید. نحوه ارائه سرویس های کاربردی جدید، تنظیمات Autoscale و گزینه های راه اندازی را بیاموزید و از انواع مختلف نرم افزار استفاده کنید. تحویل مداوم و پروژه های DevOps، برنامه های موبایل و منطق نرم افزار را بررسی می کند که برنامه های شما را به نرم افزار های حیاتی تجاری مانند Salesforce، Office 365، Dropbox و غیره متصل می کند.

سرفصل:

  • ارائه خدمات برنامه
  • گزینه های مقیاس بندی و استقرار
  • توسعه برای DevOps
  • توسعه با اپلیکیشن های موبایل و اپلیکیشن های منطقی
  • نظارت بر اپلیکیشن های Azure
  • اشکال زدایی برنامه های لاجوردی