توسعه مبتنی بر تست (TDD) یک رویکرد به خوبی تعریف شده برای ایجاد نرم افزار قوی و قابل نگهداری است. اصول TDD به شما در ایجاد کد بهتر و پاک تر کمک می کند. در این دوره با اصول و ابزارهای توسعه تست محور و اعمال آنها به توسعه وب مدرن در NET Core.، نحوه پیاده سازی ادغام مداوم و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی MVC
 • ایجاد پروژه MVC
 • ایجاد یک پروژه تست
 • NET Core Services.
 • NET Core Middleware.
 • ایجاد مدل ها و داده ها
 • پیکربندی Entity Framework
 • استفاده از PostgreSQL
 • افزودن مدل ها و مهاجرت ها
 • پیاده سازی لایه سرویس
 • نوشتن فریمورک ها برای کنترلرها
 • نوشتن RESTful API Controller
 • نوشتن MVC Controller
 • Views
 • تست Views
 • طرح بندی
 • Partial Views
 • کامپوننت های View
 • ادغام پیوسته با نمونه ها
 • بررسی CI و CD
 • ابزارهای CI
 • GitHub و Travis CI
 • مثال با GitHub و AppVeyor