در این دوره با ایجاد تمام عناصر مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم تعامل با استفاده از کنترلرهایی که با هدست Vive و Oculus همراه هستند، وارد کردن پلاگین SteamVR در یونیتی، ایجاد صفحه کنسول و تکمیل با دکمه و متن برای ارتباط برقرار کردن و غیره آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: Unity 2017.3.0f3 یا جدیدتر

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی Space UI در VR
 • راه اندازی پروژه
 • بررسی تنظیمات پروژه
 • Screen Space و World Space
 • راه اندازی Player Prefab و اضافه کردن کامپوننت های تعامل
 • راه اندازی Player Prefab
 • افزودن Controller Sensors
 • ایجاد Display Screen Readout
 • افزودن متن
 • راه اندازی Canvas
 • ایجاد Button
 • ایجاد Button Prefab
 • ایجاد PDA
 • ایجاد PDA Model
 • ایجاد PDA Text
 • ایجاد PDA Scripts