نرم افزار Tableau یکی از بهترین نرم افزارهای حوزه هوش سازمانی یا کسب و کار هوشمند (BI) می باشد. داده ها بندرت برای مصور سازی، بطور کامل آماده می باشند. نرم افزار Tableau Prep یک ابزار آماده سازی داده ها برای مصور سازی می باشد که با تمیزکاری، تغییر شکل و آماده سازی سریع داده ها، به شما امکان تجزیه و تحلیل داده ها، همانند الگو واره کشیدن و رها کردن در برنامه Tableau Desktop را می دهد. این دوره آموزشی بطور دقیق روش آماده سازی داده ها با برنامه Tableau Desktop را آموزش می دهد. مدرس نشات می دهد چطور به چندین منبع داده متصل شده و آنها را با استفاده از پیوندها و اتصالات، به شکل یک منبع داده واحد با هم ترکیب کرد. سپس نشان می دهد چطور داده ها را تغییر نام داده، فیلتر، تقسیم، نمونه سازی کرده و خروجی نهایی را در برنامه Tableau Desktop به اشتراک گذاشت. آموزش همراه با نمایش چند مثال عملی با برنامه  ادامه پیدا می کند. با پایان بردن این دوره شما مهارت لازم برای استفاده از برنامه Tableau Prep به عنوان یک بخش ضروری داده های برنامه Tableau و به عبارت دیگر، پردازش را خواهید داشت.

مباحث دوره:

 • چرا باید از برنامه Tableau Prep قبل از برنامه Tableau Desktop استفاده کرد؟
 • نصب و راه اندازی برنامه Tableau Prep
 • معرفی برنامه Tableau Prep
 • معرفی چرخه تحلیلی
 • برنامه Tableau Prep چیست؟
 • بررسی فضای کاری برنامه Tableau Prep
 • ساختار برنامه Tableau
 • اتصال به داده ها
 • استفاده از مفسر داده
 • اتصال چندین فایل
 • پیکره بندی پروسه ورود داده
 • چالش ۱: اتصال فایل ها و پیکره بندی داده های ورودی
 • راه حل ۱: اتصال فایل ها و پیکره بندی داده های ورودی
 • بررسی داده ها
 • استفاده از پنجره پروفایل
 • بررسی توزیع پذیری داده ها
 • بررسی داده سطح خام در شبکه داده
 • نحوه جستجو و مرتب سازی
 • چالش۲: پیمایش داده
 • راه حل ۲: پیمایش داده
 • پاک سازی داده خود
 • تقسیم فیلد ها به فیلد های جدید
 • حذف و تغییر نام فیلد ها
 • پاک سازی داده هل با استفاده از فیلد های محاسباتی
 • فیلتر کردن داده ها
 • جای گذاری مقادیر
 • حفظ روند تغییرات
 • چالش ۳: پاک سازی داده ها
 • راه حل ۳: پاک سازی داده ها
 • ترکیب داده های خود
 • ادغام داده ها به کمک unions
 • اتصال داده ها به کمک کاراکتر های ویژه
 • تصحیح فیلد های غیر منطبق
 • توصیف انواع مختلف پیوند داده ها
 • ایجاد اتصال
 • تصحیح خطای اتصال
 • چالش ۴: ترکیب داده ها
 • راه حل ۴: ترکیب داده ها
 • تغییر شکل داده ها
 • تغییر شکل به کمک محور ها
 • تجمیع داده ها
 • چالش ۵: تجمیع داده ها
 • راه حل ۵: تجمیع داده ها
 • نمونه سازی داده ها
 • گزینه های
 • چالش ۶: نمونه سازی داده ها
 • راه حل ۶: نمونه سازی داده ها
 • پیش نمایش و اشتراک گذاری داده ها
 • پیش نمایش در برنامه
 • ایجاد فایل های خروجی
 • چالش ۷: ایجاد یک خروجی جریان
 • راه حل ۷: ایجاد یک خروجی جریان
 • نمونه جریان ها
 • تاخیر پرواز ها
 • شاخص های جهانی
 • فروشگاه بسیار بزرگ
 • حداقل دستمزد