محبوب ترین فریمورک برای توسعه سرویس های RESTful فریمورک Spring Boot نام دارد که دارای قابلیت های بی نظیری برای تست واحد از طریق Spring Boot Starter Test می باشد. JUnit محبوبترین فریمورک تست واحد جاوا است. در این آموزش ویدئویی با ایجاد تست واحد در ۴۰ مرحله آشنا می شوید. همچنین در این دوره انجام تست واحد با فریمورک های Spring Boot و Mockito، استفاده از Spring (مدیریت وابستگی)، Spring Boot، Maven (مدیریت وابستگی ها)، (Eclipse (IDE، وب سرور جاسازی شده Tomcat و غیره را خواهید آموخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Mocking با Mockito
 • راه اندازی پروژه با Spring Initializr
 • نوشتن تست واحد برای یک سرویس تجاری ساده
 • نوشتن اولین تست واحد خود با Stub
 • نوشتن تست واحد با Mocking با استفاده از Mockito
 • نکات Mockito
 • نوشتن تست واحد با فریمورک های Spring Boot و Mockito
 • ایجاد Hello World Controller
 • آماده سازی لایه های داده با JPA، Hibernate و H2
 • ایجاد Item Entity و جمع آوری داده ها با data.sql
 • نوشتن تست واحد برای وب لایه – کنترلر – استفاده از Mock MVC
 • نوشتن تست واحد برای وب لایه – تست JPA داده
 • xunitpatterns
 • و غیره