این دوره به شما درک نحوه استفاده از رایج ترین ابزار تست PHP را برای ایجاد تست هایی می دهد که اطمینان حاصل کنید کد شما همانطور که انتظار می رود کار می کند.

سرفصل:

 • الگوهای طراحی
 • TDD چیست؟
 • مرور: چگونه می توانیم کد را تست کنیم؟
 • PHPUnit
 • ابزار برای تست کنندگان
 • تنظیم PHPUnit
 • پیکربندی PHPUnit
 • شما این نظریه را آموخته اید، حالا بگذارید تست انجام دهیم!
 • بوت استرپینگ محیط تست
 • ایجاد موارد تست
 • سازماندهی تست های شما
 • پوشش نتایج بالقوه
 • ایجاد سناریوها
 • شناسایی سناریوها
 • اظهارات
 • مرور: تست های خود را سازماندهی کنید
 • تست های پذیرش
 • استفاده از ارائه دهندگان داده
 • DBUnit
 • بارگذاری مجموعه داده ها برای DBUnit
 • سیستم فایل مجازی
 • قانون Test Doubles