JUnit فریمورک تست واحد برای زبان برنامه نویسی جاوا است. JUnit در توسعه مبتنی بر تست نقش بسزایی دارد و یکی از خانواده های فریمورک تست واحد است که به طور کلی به عنوان فریمورک های xUnit شناخته می شوند. در این دوره مبتدی یادگیری JUnit با ایجاد پروژه برای تست های JUnit، ایجاد، اجرا، اشکال زدایی تست های JUnit، نوشتن تست های واحد، استفاده از متدهای assert، عملکرد تست، حاشیه نویسی های JUnit، پیروی از بهترین شیوه های JUnit، استفاده از Eclipse برای نوشتن و اجرای تست های JUnit آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تست واحد
 • تست Junit
 • تست واحد با JUnit – متد ()String length
 • نوشتن حاشیه نویسی های JUnit – بررسی assertNull و assertTrue
 • نوشتن حاشیه نویسی برای آرایه ها – assertArrayEquals
 • راه اندازی اتصالات پایگاه داده
 • راه اندازی داده برای تست
 • مقایسه JUnit 4 و JUnit 5
 • بهترین شیوه های JUnit
 • assertTrue و assertFalse
 • Before@ و After@
 • مقایسه آرایه ها
 • استثناهای تست واحد
 • و غیره