تست واحد یکی از کلید های افزایش کیفیت کد و توسعه بهره وری است و ویژوال استودیو ۲۰۱۳ شامل برخی از ابزارهای عالی برای تست واحد است. در این دوره با انجام تست واحد در ویژوال استودیو آشنا می شوید. همچنین مباحثی مانند تعریف تست واحد، اهمیت آن، توسعه مبتنی بر تست، refactoring، فریمورک های تست واحد، کاربرد تست، تست مبتنی بر داده، تست کد دشوار با  test doubles و تست واحد پایگاه داده پوشش داده می شود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • بررسی
 • تست واحد
 • دسته بندی های تست
 • تست یک واحد مجزا از کار
 • تست واحد نیست اگر
 • تست واحد پایه
 • ویژگی های تست واحد خوب
 • مزایای نوشتن تست واحد
 • محاسبه با تست MS (دمو)
 • توسعه مبتنی بر تست
 • Refactoring
 • نوشتن کد بهتر با TDD
 • مبانی TDD با Stack (دمو)
 • انتخاب فریمورک
 • پلاگین Unit Test با NuGet (دمو)
 • نامگذاری کنوانسیون
 • چه چیزی باید تست شود؟
 • تست واحد مورد نیاز است
 • تست Right-BICEP
 • شرایط مرزی
 • تست مبتنی بر داده
 • محاسبه با تست های مبتنی بر داده
 • تست کد مشکل
 • تست پذیری کد
 • Mocking Frameworks
 • دمو Rhino Mocks
 • Microsoft Fakes
 • Code Digger
 • Code Coverage
 • تایید تست
 • تایید تست (دمو)
 • تست واحد پایگاه داده
 • تست واحد پایگاه داده (دمو)
 • تست واحد شیرپوینت
 • Team Foundation Build
 • جمع بندی و فهرست تست واحد