در این دوره با مفاهیم کلیدی DevOps، مجموعه ای از پلاگین ها و ابزارها، درک شرایط خط لوله Jenkins و ویژگی های آن، راه اندازی Docker، محیط های جداگانه، ایجاد، تست و اجرای پروژه وب جاوا، مراحل تحویل مداوم و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک DevOps
 • پیوستن به خط لوله تحویل
 • معرفی خط لوله Jenkins
 • بررسی پلاگین های Jenkins
 • شروع کار با Jenkins Pipeline
 • مراحل خط لوله اسکریپت
 • تکمیل ساخت
 • JenkinsFile
 • درک خط لوله
 • ایجاد و پیکربندی JenkinsFile
 • ساخت با Docker
 • معرفی Docker
 • نصب Docker روی سرور Jenkins Node
 • استفاده از Docker با Jenkins Pipeline
 • ایجاد خط لوله تحویل مداوم
 • معرفی پروژه وب جاوا
 • آرشیو Artefacts و Fingerprints
 • استقرار پروژه وب جاوا
 • و غیره