اصطلاح DevOps مجموعه ‌ای از روش ها، فرایند ها و ابزارهایی است که با تمرکز بر ارتباطات، همکاری و یکپارچگی بین تیم ‌های توسعه نرم ‌افزار و عملیات فناوری اطلاعات، ارزش‌ های تولید شده را به طور سریع و مداوم به مشتریان نهایی می ‌رساند. استفاده از سرویس Azure DevOps امکانات زیادی را برای شما فراهم می کند مانند: دسترسی سریعتر به بازار، هماهنگی و مشارکت افراد، پروسه ها، و فناوری برای بهینه سازی جریان کار. در این دوره آموزشی، مدرس دوره که یک معمار کارآزموده Azure DevOps می باشد، نشان می دهد که چطور یک توسعه مستمر برای خودکار سازی روال کاری در Azure DevOps را راه اندازی کنید. یاد می گیرید که چرا رهیافت DevOps در سازمان های مدرن تا این اندازه مفید می باشد و همچنین یک برسی کامل از وظایف کاری و استراتژی های مختلف برای خودکار سازی روال نسخه گذاری بر مبنای Azure خواهید داشت. همچنین موارد دیگری را مانند: بر پا سازی یک محیط برای Azure، نصب و پیکره بندی عامل های منتشر شده، اجرای خودکار یکپارچه‌ سازی مداوم (CI)، بر پا سازی pipeline را می آموزید. در پایان همانطور که مدرس تجربه توسعه را برای شما کامل می کند، راهکار یکپارچه‌ سازی مداوم، تحویل و گسترش (CI/CD) را بصورت عملی مشاهده می کنید.

مباحث دوره:

 • سرویس برای تیم های نرم افزاری
 • سرویس چیست؟
 • چرا سرویس مفید می باشد؟
 • مفهوم release pipelines در Azure DevOps
 • مفهوم release pipelines
 • مراحل
 • وظایف کاری
 • انتشار ها
 • محیط Microsoft Azure
 • الگوهای ARM و Azure Resource Manager
 • توسعه برای سرویس های Azure App
 • نصب عامل های Release و Build
 • معرفی عامل ها (Agents)
 • آمادگی برا پیکره بندی عامل ها
 • پیکره بندی عامل ها
 • یکپارچه‌ سازی مداوم (CI)
 • بررسی یکپارچه‌ سازی مداوم (CI)
 • بررسی نصب CI build
 • اجرای CI build
 • بررسی خروجی build
 • جایگزین های build برای پروژه های .NET
 • تحویل مستمر (CD)
 • مفاهیم پایه release pipeline
 • شروع یک release pipeline
 • ایجاد یک release pipeline: Agent jobs
 • استفاده از متغیر ها در pipeline
 • پایان دهی متغیر ها در pipeline
 • استاندار سازی pipeline به کمک task group
 • توسعه گروه ها برای ردیابی pipeline
 • ایجاد یک گروه توسعه
 • راهکار pipeline در عمل در Azure توسعه به Azure
 • پایان دهی توسعه Azure
 • توسعه Azure: ویرایش pipeline
 • شروع تجربه Azure DevOps end-to-end
 • تجربه Azure DevOps end-to-end