هر کاربر و یا مشتری که از سرویس های شما استفاده می‌کند تجربه ای مختص به خود را دریافت میکند، اگر شما بتوانید بفهمید که کاربری که به شما رجوع کرده برای دریافت سرویس خود دقیقاً چه مسیری را می‌پیماید می‌توانید نقاط ضعف سرویس خود را شناسایی و بعد نسبت به رفع آنها اقدام کنید. ویدیو پیشرو منبعی است که با استفاده از آن می‌توانید یک Customer Journey map کامل را برای سرویس خود پیاده نمایید. شما با تکنیک ها و ابزار های این امر آشنا خواهید شد و سپس روش های استفاده از داده های به دست آمده برای ارتقا Journey map را فرا خواهید گرفت.

سرفصل ها:

 • چه چیزی باعث ایجاد وفاداری در مشتری می‌شود؟
 • اهمیت بررسی تجربه مشتری چیست؟
 • خود را در جایگاه مشتری ها قرار دهید
 • بررسی داده های موجود
 • گردآوری افراد مناسب در تیمتان
 • تفکر، احساس و عمل
 • احساسات و همدردی با مشتری
 • ابزار های مورد نیاز
 • بهترین راه های استفاده از یک Customer Journey map
 • استفاده از آمار و ارقام در Customer Journey map
 • آزمایش Customer Journey map با مشتری های واقعی
 • رفع نقاط ضعف موجود