با ظهور آمازون الکسا، Google Assistant، Apple Siri و Microsoft Cortana تمرکز بر رابط کاربری صوتی یا رابط های مکالمه صوتی فعال به سرعت افزایش می یابد. در این دوره با درک پیچیدگی های طراحی و ایجاد رابط کاربری صوتی، آشنایی با Amazon Alexa و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره و پیش نیاز ها
 • Alexa در مرورگر
 • درک Alexa و اکوسیستم آن
 • مهارت های Alexa چیست
 • انواع مهارت های Alexa
 • بررسی تکنولوژی در پشت الکسا
 • آمازون پولی – موتور متن به گفتار
 • آمازون لکس – مغزها در پشت رابط کاربر صوتی
 • Serverless Computing – تغییر مدل های مرسوم به کار رفته
 • آمازون لامبدا – راه حل Serverless Computing توسط آمازون
 • راه اندازی حساب سرویس های وب آمازون
 • طراحی یک مدل تعامل صوتی برای Eva 1.0
 • Amazon Echo برای تست Eva 1.0
 • معرفی Amazon CloudWatch برای بررسیلاگ ها و خطاهای اشکالزدایی
 • تست Eva 2.0 از طریق رویدادهای تست لامبدا
 • و غیره