آیا با پیاده سازی فریمورک AWS در اپلیکیشن های خود مشکلی دارید؟ پس این دوره برای شماست. در این دوره با معماری و ایمنی اپلیکیشن ها برای اجرا در AWS، مشکلات رایج، ابزارهای تحلیل تاثیر هزینه و footprint امنیت اپلیکیشن های ابری، معماری و ایجاد اپلیکیشن های مقاوم در برابر نقص و بهینه سازی هزینه آن برای اتصال به وب آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معماری عمومی
 • Cloud Native در مقابل اپلیکیشن های سنتی –  چه معنی دارد؟
 • Lift و Shift
 • طراحی از ابتدا
 • امنیت
 • محافظت از اطلاعات
 • محرمانه بودن
 • یکپارچگی داده و سیستم
 • مدیریت کاربر و امتیاز
 • قابلیت اطمینان و کارایی
 • تشخیص شکست
 • مدیریت تغییر
 • بهینه سازی عملکرد
 • اندازه منابع پویا
 • بهینه سازی هزینه
 • گروه های منابع
 • تخصیص بودجه
 • اندازه منابع و مقیاس پذیری در