اجرای پروژه های برون سپاری، مدیر پروژه را با خطرات منحصر به فرد در طول کل روند آماده سازی، راه اندازی و اجرا و اتمام پروژه مواجه می کند. در این دوره با ریسک های برون سپاری، اجرای یک پروژه برون سپاری، شناسایی این خطرات و چگونگی مقابله با آنها، مدیریت vendor و خطرات مربوط به پروژه برون سپاری، ریسک ارتباطات در یک پروژه برون سپاری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شناخت و کاهش ریسک
 • مقدمه دوره و ماژول
 • Risks to the Internal Staff
 • Risks with External Staff
 • مهارت ها، قابلیت ها و خطرات مداوم
 • ریسک های ذاتی سازه های مختلف پروژه
 • Recap / Checklist ماژول
 • استراتژی
 • انتخاب Vendor
 • Vendor Lock-In
 • امنیت داده ها و حریم خصوصی
 • مالکیت معنوی و حق چاپ
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک های فرهنگی
 • مدیریت انتظارات