برنامه نویسی تابعی یک پارادایم برنامه نویسی محبوب است که در اطراف توابع خالص متمرکز است و  با آن می توانید کد های Swift قوی تر و قابل نگهداری را بنویسید. در این دوره با ایجاد سوئیچ با ارائه مقدمه ای بر پارادایم های تابعی در Swift، مفاهیم تابعی، توابع کلاس اول و توابع آرایه، مفاهیم پیشرفته ازجمله  partial application و recursion آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چیزی که باید بدانید
 • برنامه نویسی تابعی چیست؟
 • ثبات و اجتناب از تغییرناپذیری
 • نگه داشتن توابع و جداسازی داده
 • توزیع توابع به عنوان آرگومان
 • توابع کلاس اول
 • انواع تابع
 • تعریف تابع مانند متغیر
 • توابع بازگشتی
 • توابع آرایه
 • Mapping
 • کار با آرایه های functionally
 • فیلتر کردن و کاهش
 • ترکیب توابع
 • مفاهیم تابعی پیشرفته
 • مفاهیم پیشرفته
 • partial application و recursion
 • نتیجه
 • مراحل بعدی