ویژگی گروه ها در شبکه اجتماعی فیسبوک یک فضای مجازی هستند که افراد عضو در آن می توانند با هم تماس برقرار کرده و همکاری و مشارکت کنند. حالا که فیس بوک اجازه میدهد مدیران صفحه برای ایجاد و علاقه مندی ها با هم تعامل داشته باشند، بازاریابان هوشمند به دنبال استفاده از قدرت گروه ها برای انجام تعهد خود در کسب و کار کوچک خود، سازمان و یا برند می باشند. در این دوره آموزشی، مدرس دوره از طریق ایجاد گروه های فیسبوک و درک ارزش بسیار زیاد آنها در کسب و کار، شما را راهنمایی می کند. او به شما کمک می کند برای ایجاد اشتغال و ارزیابی تعاملات معنی دار با بازار هدف،استراتژی کسب و کار گروهی خود را خود ر ا ایجاد کنید. ریزه کاری های گروه درمقایسه باارتباطات صفحه ای، او همچنین ابزار های صرفه جویی در زمان مانند پاسخ گو های خودکار (autoresponders) را یاد بگیرید. مدرس یک بررسی برای کسب درآمد از گروه ها با استفاده از استراتژی های شفاف برای بازاریابی نیز خواهد داشت.

مباحث دوره:

 • استفاده از گروه ها به عنوان یک کسب و کار عملی برای شرکت خود
 • گروه های اجتماعی فیسبوک برای کسب و کار
 • تفاوت گروه های فیسبوک با صفحات
 • درک حفظ حریم خصوصی در گروه ها
 • ایجاد گروه خود
 • نحوه بر پا سازی گروه خود
 • مدیریت اعضا
 • مدیران و ناظمان گروه
 • رشد اجتماع گروهی خود
 • دعوت و اضافه کردن اعضا
 • فراهم سازی ارزش
 • ایجاد تعهد
 • تفاوت گروه ها با عضوهای افتخاری
 • کارهای تشویقی برای اعضا
 • جمع آوردی داده ها و بازخورد ها