اولین چالش برای کسب و کار در فیسبوک از طریق مشارکت است. اگر می خواهید شروع به دیدن نتایج حاصل از صفحه فیسبوک شرکت خود بکنید، بایستی از تکنیک های جدیدی برای کسب تعاملات معنادار استفاده کنید. در این دوره آموزشی، مدرس به صراحت درباره انواع روش های بازاریابی که در محیط فیسبوک جواب می دهد و آنهایی که جواب نمی دهد گفتگو می کند. مدرس نشان می دهد که چگونه صفحه خود را بهینه سازی کرده و آن را با ظاهری مطلوب و همراه با یک استراتژی محتوای موفقیت آمیز برای ویژگی های یکپارچه مانند Facebook Live، پیام رسان ها، و رخدادها. منطبق سازید. او همچنین توضیح می دهدکه چگونه مخاطبان خود را از طریق گروه ها و از طریق ساده سازی کارها بوسیله ابزارهایی مانند پاسخ دهنده های خودکار (auto responders)، افزایش دهید. در پایان یاد بگیرید چطور به وسیله اقداماتی مانند: افزایش کارایی کارمندان، تبلیغ و آگهی ها، هدایت و ترغیب مشتریان بالقوه به سمت خرید محصول یا خدمات (قیف فروش)، و استفاده از داده ها برای پیشرفت مداوم عملکرد صفحه فیسبوک خود، سود شرکت را افزایش دهید.

مباحث دوره:

 • مدیریت صفحات وب سایت شرکت
 • مدیریت صفحه
 • قوانین و مدیریت
 • امنیت و حریم خصوصی
 • مدیر کسب و کار فیسبوک
 • تنظیماتکسب و کار
 • استراتژی محتوی
 • تولید ویدئو
 • ویدئو زنده
 • انتشار رخدادها و اخبار
 • افزایش دسترسی به صفحه
 • تفاوت Likes و follow
 • درک دسترسیطبیعی
 • گفتگوهای تشویقی
 • تقویت اجتماع شما
 • استفاده از گروه های فیسبوک
 • استفاده از فیسبوک برای سرویس خدمات مشتری
 • توصیه های های پیام رسانی
 • فروش از طریق فیسبوک
 • قیف فروش در فیسبوک
 • فراخوان عمل
 • تبلیغ و آگهی ها فیسبوک
 • مدیریت تبلیغ وآگهی ها فیسبوک
 • دسترسی و ارتقاء عملکرد صفحات
 • جمعآوری معیارهای صفحه
 • ارتقاء عملکرد صفحات