بازاریابی کسب و کار شما نیاز به درک چگونگی ارتباط مزایای کسب و کار خود برای برآوردن نیازهای مشتریان بالقوه دارد.  در این مجموعه ویدیوها، ما چگونگی گسترش دسترسی شما و بهبود پیام خود از طریق استراتژی های مختلف از جمله رسانه های اجتماعی، قابلیت استفاده، جستجوگرها، ویدئو و ایمیل بازاریابی را بررسی خواهیم کرد.

سرفصل:

 • قدرت رسانه های اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی امروز
 • استراتژی اجتماعی
 • گفتگوها و انجمن ها
 • تأثیرگذارها
 • روابط عمومی
 • تحلیل اجتماعی
 • مبانی کاربردپذیری
 • مقدمه ای بر قابلیت استفاده
 • نگرانی های مشترک
 • ناوبری
 • ردپا اطلاعات
 • مرورگرها، دستگاه ها و اپلیکیشن ها
 • معرفی تست قابلیت استفاده
 • اهداف، سناریوها و اشخاص
 • آماده سازی و انجام تست ها
 • نتایج و توصیه ها
 • چگونه موتورهای جستجو کار می کنند
 • ابزارهای جستجو و  تحلیل
 • بازاریابی ایمیلی
 • طراحی و محتوا
 • محتوای ویدئویی
 • و غیره