ایمن سازی اپلیکیشن Angular با استفاده از پروتکل های امنیتی مدرن و متقابل، به شما اطمینان می دهد که اپلیکیشن های شما امن هستند و می توانند در یک اپلیکیشن SSO که از ارائه دهندگان هویت مشابه استفاده می کنند، شرکت کنند. در این دوره با اعمال OpenID Connect و پروتکل های OAuth 2 برای احراز هویت  کاربران و دسترسی آنها به قابلیت ها و داده ها در اپلیکیشن، اصول و مفاهیم امنیتی، نحوه اتصال به ارائه دهنده هویت OpenID Connect برای احراز هویت، مدیریت توکن های دسترسی OAuth 2 و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • امنیت اپلیکیشن Angular
 • ملاحظات طراحی ایمن
 • امنیت سرور و امنیت کلاینت
 • معماری امنیت اپلیکیشن Angular
 • تأیید و احراز هویت
 • OpenID Connect و پروتکل های OAuth 2
 • آپشن های کتابخانه کلاینت
 • احراز هویت با OpenID Connect
 • چرا از OpenID Connect استفاده می کنیم؟
 • توکن های JWT و جریان های OpenID Connect
 • افزودن لاگین به اپلیکیشن
 • افزودن احراز هویت به API
 • و غیره