در این کارگاه با نحوه ایجاد و طراحی favicons، اندازه و بهترین شیوه ها، پیاده سازی و تکنیک های پیشرفته آشنا می شوید.

یک فاویکون، همچنین به عنوان آیکون میانبر، نماد وبسایت، نماد تب، نماد URL یا آیکون نشانک شناخته می شود، یک فایل حاوی یک یا چند نماد کوچک است که در ارتباط با یک وبسایت خاص یا صفحه وب است.