در این کارگاه با ایجاد Marquee در HTML و CSS آشنا می شوید.