آیا تا به حال می خواستید کامپوننت های سفارشی HTML5 خود را برای Animate CC ایجاد کنید؟ در این دوره با نحوه استفاده، توسعه، تست و توزیع کامپوننت های سفارشی در انواع سند HTML5 Canvas، استفاده از کامپوننت ها و ادغام آنها در Animate CC، مکانیزم های توزیع مختلف از جمله Adobe Exchange، کار با توسعه، تست و توزیع کامپوننت های HTML5 Canvas برای Adobe Animate CC آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: Adobe Animate CC.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی کامپوننت های سفارشی HTML5
 • ایجاد سند جدید HTML Canvas
 • کتمپوننت های Built-in HTML5 Canvas
 • بررسی پارامترهای کامپوننت
 • ساختار کامپوننت HTML5
 • قراردادن دایرکتوری برای کامپوننت سفارشی
 • بارگذاری کامپوننت سفارشی در Adobe Animate CC
 • توسعه کامپوننت سفارشی
 • تعریف یک کامپوننت جدید
 • اصلاح کد صوتی
 • اصلاح کد کامپوننت
 • تعریف تصاویر Placeholder
 • تست کامپوننت جدید
 • بسته بندی و توزیع کامپوننت
 • فایل های کامپوننت خود را برای توزیع آماده کنید
 • نوشتن فایل کامپوننت MXI
 • یک کامپوننت سفارشی را امضا و بسته بندی کنید
 • یک کامپوننت سفارشی را با Utility Extensions Manage نصب کنید
 • توزیع کامپوننت خود از طریق نرم افزار Adobe Exchange
 • یک کامپوننت سفارشی را از طریق Adobe Exchange نصب کنید