Angular CLI یک راه عالی برای ساخت و اجرا کردن اپلیکیشن های Angular به صورت محلی می باشد. در این دوره با نقش کانتینرهای Docker در فرآیند ساخت و استقرار اپلیکیشن های Angular، نقش تصاویر و کانتینرها، نوشتن Dockerfiles سفارشی، ایجاد کد Angular، آپشن های مختلف سرور مانند nginx برای اجرای اپلیکیشن های Angular،  استفاده از Docker Compose و .yml files و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Angular و کانتینرها
 • پیش نیازها
 • چرا از کانتینرها استفاده می کنیم؟
 • اجرا اپلیکیشن Angular در کانتینر
 • ایجاد Multi-stage Dockerfile
 • ایجاد Angular Build Stage
 • ایجاد nginx/Angular Stage
 • ایجاد nginx/Angular Image
 • استقرار تصویر و اجرای کانتینر
 • آپشن های Image Registry
 • اجرای Angular Container در Azure
 • و غیره