Tableau بخشی از ابزارهای هوش تجاری است که به طور چشمگیری زمان و تردید فنی مورد نیاز برای به دست آوردن بینش از داده ها و انتشار آنها را در فرمت مصرفی کاهش می دهد. در این دوره با استفاده از ویژگی های مختلف Tableau و ایجاد benchmarks، روش های متعدد برای ساخت داشبورد، استفاده از تکنیک های پیشرفته در Tableau، استفاده از داشبوردهای Analyticalف ایجاد مصورسازی با داشبورد ad-hoc و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Tableau
 • ویژگی های کلیدی
 • منطق Tableau
 • کنترل داده
 • درک داده
 • دستکاری داده
 • سازماندهی داده
 • کامپوننت های Business Dashboard
 • Workbook Template
 • کنترل پویا
 • استفاده از Dates
 • شناسایی انواع داشبوردها
 • Tableau 10.5
 • افزودن Visual Context
 • Custom Reference Line
 • انواع داشبورد های کسب و کار
 • پارامترها
 • و غیره