در این دوره شما نحوه ی کنار هم قرار گرفتن تیم و حفظ انگیزه ی آنها را یاد خواهید گرفت. همچنین با نحوه جمع کردن افراد بدون توجه به زمینه های منحصر به فرد آشنا می شوید. علاوه بر این شما نوع کارگران را برای استفاده بهتر از عوامل انگیزشی و بهینه سازی تعریف می کنید. در آخر عوامل مدیریت اعضای تیم و دلایل حفظ انگیزه آنها را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی انگیزش و بهینه سازی عملکرد تیم
 • تعریف و رابطه انگیزش و بهینه سازی
 • تعریف تیم
 • سطح تحصیلات
 • کارکنان محلی یا نه؟
 • آیا فرهنگ یک عامل است؟
 • تنوع چقدر مهم است؟
 • آیا رضایت عمومی معنا دارد؟
 • تیم های مجازی
 • جمع کردن
 • درکنار هم قرار دادن افراد
 • تجربه زندگی واقعی
 • بحث ها و جلسات
 • زمان جلسه
 • کار کردن به عنوان یک تیم برای تیم شدن
 • تیم های موفق
 • تصمیم گیری
 • مدیریت جلسه
 • قوانین، پیامدها و مجازات
 • نیاز به زمان بیشتر
 • کارمند تاخیری
 • Derailers
 • قوانین مدیریت
 • بهترین دوست کارمند
 • انگیزه تیم ما
 • Dangling Carrots
 • فهرست انگیزه ها
 • اشتغال، موفقیت و شناخت
 • خودآموزی، وابستگی و پول
 • قدرت، تساوی حقوق و کار گروهی
 • دفتر، انتظارات بالا و زمان فلکس
 • عزت نفس، سفر، آموزش و ایمنی
 • نظریه ها
 • بهینه سازی تیم ما
 • بهینه سازی لیست عوامل
 • بهینه سازی وضعیتی
 • بهینه سازی منابع
 • خلاصه – چرا همه چیز مهم است
 • حرف آخر