آیا شما تا به حال تلاش برای ایجاد انیمیشن های SVG با CSS کرده اید؟ اگر چنین است، این دوره برای شماست. در این دوره با انیمیشن سازی به روشی آسان،  کتابخانه های محلی و خارجی موجود در مرورگر، نمونه سازی انیمیشن ها، انیمیشن سازی SVG با GreenSock Animation Platform و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تکنیک های انیمیشن سازی
 • انیمیشن های نیتیو
 • کتابخانه های خارجی
 • نمونه سازی و راه اندازی
 • Storyboards و اسکریپت ها
 • آماده سازی دارایی ها
 • بهینه سازی SVG و انیمیشن
 • انیمیشن سازی SVG با GSAP
 • استفاده از GreenSock با SVG
 • TweenLite
 • TimelineLite
 • کنترل ها
 • TweenMax و TimelineMax
 • کتابخانه های انیمیشن
 • VivusJS
 • BodyMovin
 • و غیره