در این دوره با راهکارها و تکنیک های متحرک سازی محتوا با استفاده از جاوا اسکریپت و تکنولوژی های وب نیتیو، استفاده از vanilla JavaScript برای ایجاد انیمیشن های رایج با مرورگرهای وب مدرن، مفاهیم توسعه وب، ایجاد سند HTML و استایل آن با CSS، پیکربندی عناصر (Document Object Model (DOM، ساختار تگ HTML، عنصر HTML5 canvas و نحوه انجام انیمیشن های پیچیده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • مبانی توسعه وب
  • ایجاد سند HTML
  • پیکربندی عناصر DOM
  • شروع و پایان ایاد انیمیشن
  • ایجاد انیمیشن سازی تعاملی
  • انیمیشن سازی با canvas
  • ترسیم در  canvas context
  • کار با Web Animations API
  • و غیره