AWS به عنوان یک پلتفرم ابری دارای ویژگی های زیادی است تا داده اپلیکیشن شما را از محیط تهدیدکننده جهانی محافظت کند. با توجه به میزان داده زیاد در ابر باید توجه داشته باشید که آیا داده من ایمن است؟ در این دوره با محافظت از زیرساخت، مجازی سازی، غلبه بر مشکلات امنیتی، معرفی امنیت AWS، نظارت و حسابرسی رویدادهای مهم امنیتی، انجام کارهای امنیتی مهم مانند سرویس های مدیریت کلیدی، آپشن های ذخیره سازی، کنترل های دسترسی و ویژگی های امنیتی پلتفرم پایگاه داده، طراحی شبکه ایمن لایه لایه، نحوه محافظت از داده در برابر تهدیدات شخص ثالث و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی امنیت AWS
 • مفاهیم AWS Cloud
 • AWS Credentials
 • کاربران، گروه ها، نقش ها و سیاست ها
 • Metadata Server
 • نظارت و حسابرسی سرویس ها
 • CloudTrail
 • لاگ های CloudWatch
 • پیکربندی AWS
 • استفاده از KMS
 • AWS CloudHSM
 • RDS
 • Load Balancers
 • و غیره