این دوره الگوهای serverless قابل استفاده برای پردازش اطلاعات مبتنی بر رویداد، اپلیکیشن های وب، اپلیکیشن های تلفن همراه و IoT، اکوسیستم های اپلیکیشن و جریان های کاری رویداد را توصیف می کند. الگوهای مربوط به احراز هویت، اتوماسیون، مدیریت داده ها، مفاهیم DevOps، بررسی CI و CD، الگوهای موجود در تست، حفاظت و مقیاس پذیری اپلیکیشن ابری-نیتیو و پردازش خطاها نیز پوشش داده می شود.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Serverless
 • Vendors
 • Serverless Framework
 • Serverless تولید
 • موارد استفاده Serverless و مهاجرت
 • از Monoliths به Serverless
 • نوشتن میکروسرویس ها
 • سرویس های میکرو و نانو
 • معماری لایه لایه
 • CRUD
 • الگوهای معماری
 • سرویس های مدیریت شده AWS
 • Message Bus
 • الگو فرمان
 • مدیریت وابستگی ها
 • REST Endpoints
 • CQRS
 • خط لوله داده
 • و غیره