این دوره مربوط به ساختار داده ها و الگوریتم ها است. در این دوره با  اصول ساختار داده ها، لیست های مرتبط و آرایه ها در پایتون، استفاده از اشاره گر ها در پایتون، ساختار داده های خطی در پایتون مانند پشته ها، صف ها و جداول هش، پیاده سازی پشته، deques و queues کد، شناسایی جدول هش در پایتون، از ساختار داده های درخت / گراف از جمله درخت های باینری، heaps و صف های اولویت در پایتون، اعمال الگوریتم های مختلف در پایتون و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Divide/Conquer
 • شروع کار با Greedy
 • کار با برنامه نویسی پویا
 • استفاده از تحلیل Asymptotic
 • نمونه هایی از لیست های مرتبط / آرایه ها در پایتون
 • برنامه نویسی Dicts در پایتون
 • پیاده سازی مجموعه ها در پایتون
 • استفاده از اشاره گرها در پایتون
 • ساختارهای داده خطی در پایتون
 • نمونه هایی در پشته های پایتون
 • پیاده سازی پشته در پایتون
 • کدگذاری برای صف در پایتون
 • استفاده از Deque در پایتون
 • جدول هش در پایتون
 • ساختارهای درختی در پایتون
 • پیاده سازی درختان باینری در پایتون
 • ساختار داده های گراف در پایتون
 • کدنویسی پایتون برای نمودارها
 • و غیره