در این دوره با property elements، content propertie، markup extensions، data bindings، shareable resources و styles در XAML آشنا می شوید.

سر فصل ها:

 • معرفی
 • چهار محیط برنامه نویسی XAML
 • سلام XAML
 • شبکه و children
 • رنگ های XAML
 • براش گرادیان خطی
 • content properties
 • به اشتراک گذاری اشیاء با اتصال داده
 • به اشتراک گذاری منابع
 • استایل ها
 • محتوای TextBlock