موتور بازی Unity از طریق API قوی و رابط کاربر گرافیکی، امکان ایجاد و توسعه بازی چندسکویی را فراهم می کند. در این دوره با رابط ویرایشگر Unity، استفاده از ابزارهایی مانند Console که در اشکال زدایی کد بازی در هنگام خطا کمک می کنند آشنا می شوید. همچنین درباره مفاهیم کلیدی مانند معماری مبتنی بر کامپوننت Unity، پیش ساخته ها و نحوه استفاده از مستندات و درک مفاهیم پایه ای در Unity آموزش خواهید دید.

سرفصل:

 • رابط یونیتی
 • ناوبری و موضع گیری Scene View
 • Scene View Controls
 • Scene View
 • Game View
 • پنل پروژه
 • Asset Store
 • Audio Mixer
 • انیمیشن
 • نور، صدا، انیمیشن
 • Profiler
 • Console
 • اشکال زدایی بازی ها
 • مفاهیم کلیدی در یونیتی
 • معماری مبتنی بر کامپوننت یونیتی
 • درک پیش ساخته ها
 • نحوه استفاده از مستندات