روبی یک زبان برنامه نویسی است که بر سادگی و بهره وری تمرکز دارد و نحو ظریفی دارد که برای خواندن و نوشتن طبیعی است.  در این دوره با چگونه با روبی کار کنیم و برنامه های ساده روبی آشنا می شویم.

سرفصل:

 • اولین برنامه روبی
 • لیست ویژگی
 • متدها
 • کامنت ها
 • تعریف متدها
 • متغیرها
 • آرگومان های متد
 • مقادیر بازگشتی متد
 • رشته ها
 • پیوند رشته
 • String Interpolation
 • بررسی ارزش ها
 • Escape Sequences
 • آبجکت ها
 • فراخوانی متدها در آبجکت
 • کلاس ها
 • استفاده از “chomp” برای خروجی
 • اعداد
 • انواع عددی
 • عملیات ریاضی
 • اولویت اپراتور
 • تبدیل رشته ها به اعداد
 • Conditionals
 • عملیات مقایسه
 • “if” and “unless” Statements
 • اپراتورهای Boolean
 • “elsif” و “else”
 • خلاصه دوره