با نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از یکی از قوی ترین نرم افزارهای آماری به نام Matlab 2018 آشنا شوید.  این ابزار برای محاسبات پیچیده بسیار مفید است که اجازه می دهد محاسبات و تجزیه و تحلیل ها در ماتریس ها انجام شود. در این دوره با ایجاد اسکریپت MATLAB، پذیرش ورودی کاربر، گسترش MATLAB با توابع تعریف شده توسط کاربر، کنترل جریان با منطق شرطی و حلقه ها، مدیریت رشته های متن و سایر ساختارهای داده مانند اعداد، انجام ترسیم پیشرفته و خلاصه کردن داده ها با استفاده از توابع تجزیه و تحلیل آماری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • تعریف متغیرها و contains
 • بررسی اپراتورها
 • خلاصه کردن با توابع
 • تولید اعداد تصادفی
 • تعریف بردارها و ماتریس ها
 • پذیرش ورودی در اسکریپت ها
 • نوشتن و خواندن داده ها از فایل های خارجی
 • ایجاد توابع سفارشی
 • استفاده از منطق شرطی
 • تکرار عملیات با حلقه
 • کرار عملیات با حلقه
 • کار با رشته های متن
 • شکل دادن داده ها و خروجی عملکرد
 • قالب بندی، ذخیره و چاپ پلات ها
 • استفاده از توابع آماری و ماتریس
 • و غیره