Hypertext Transfer Protocol به اختصار HTTP یکی از پروتکل های مورد استفاده در اینترنت است. در این دوره، مربی Morten Rand-Hendriksen، با مرور مفاهیم اولیه، درک شما را از نحوه ی کارکرد HTTP تقویت می کند. او ابتدا توضیح می دهد که HTTP چیست و سپس اصطلاحات کلیدی و جریان HTTP را به بحث می گذارد. و همچنین درمورد request/response، متدهای HTTP و پیام های وضعیت صحبت کرده و در خاتمه مفهوم HTTP headers و نحوه ی دیدن آن را مطرح می کند.

سرفصل ها:

 • HTTP چیست؟
 • ابزار برای دیدن HTTP
 • آناتومی یک URL
 • نحوه دیدن HTTP headers
 • آناتومی یک هدر درخواست و یک هدر پاسخ
 • Cookies و ذخیره سازی
 • HTTP: پروتکل انتقال ابرمتن
 • HTTP چیست؟
 • HTTP، HTTP / 2، و HTTPS
 • اصطلاحات HTTP
 • روند HTTP
 • ابزار برای دیدن HTTP در عمل
 • request/response
 • آناتومی یک URL
 • متد های HTTP
 • پیام های وضعیت HTTP
 • HTTP Headers
 • HTTP Headers چیست؟
 • نحوه ی دیدن HTTP Headers
 • آناتومی یک هدر درخواست
 • آناتومی یک هدر پاسخ
 • Cookies
 • ذخیره سازی
 • نتیجه