پروتکل دروازه مرزی (BGP) یک پروتکل پایه ای و بدون حلقه برای مسیریابی در محیط اینترنت می باشد. در این دوره آموزشی،پروتکل مسیریابیBGP بطور کامل بررسی شده و به شما کمک می کند تا در هر یک از مفاهیم پیچیده آن مهارت پیدا کنید. در این دوره مباحثی از قبیل ویژگی گروه بندی خارجی پروتکل BGP (Esternal BGP Peering) گروه بندی داخلی و خارجی پروتکل (BGP (iBGPandeBGP peering، و کاربرد اینترفیس های Loopback، مشخصه متریک برای انتخاب بهترین مسیر خارجی (MED)، ویژگی BGP Route Reflector برای کاهش تعداد ارتباطات و موارد دیگر پوشش داده شده است. مباحث آموزش داده شده در این دوره آموزشی همچنین می تواند برای تکنسین ها و مهندسان شبکه جهت آمادگی در دو آزمون ۳۰۰-۱۰۱ ROUTE و ۳۰۰-۱۳۵ TSHOOT که برایدریافتمدرک CCNP مورد نیاز است مفید باشد.

مباحث دوره:

 • ویژگی گروه بندی خارجی پروتکل BGP
 • گروه بندی iBGP اینترفیس Loopback
 • گروهبندیeiBGP اینترفیس Loopback
 • انتشار جداول مسیریابی در محیط خط دستور
 • مشخصه های Next Hop و Origin
 • مراحل انتخاب بهترین مسیر در BGP
 • نکات مهم در مورد آدرس گام بعدی
 • ویژگیLocal Preference
 • خلاصه سازی و اعلان جدول مسیر یابی
 • هماهنگ سازی رل ها و شبکه های همبند
 • چرا و چگونه باید از ویژگی Route Reflector استفاده کرد
 • استفاده از لیست های Perfix