۳ds Max برای ابزارهای مدل سازی و رندر آن شناخته شده است. این نقاط قوت در معماری، تولید، توسعه بازی، طراحی صنعتی و گرافیک حرکتی کاربرد دارد. ده ها ویژگی و تکنیک های به کار رفته، از مجسمه سازی و بافتن تا نورپردازی و رندر کردن وجود دارد. در این دوره با رابط های ۳ds Max،سفارش سازی آن، مدل سازی اشیاء مختلف را با استفاده از اسپیلین ها، چند ضلعی ها، سطوح زیر بخش و مجسمه سازی آزاد، ایجاد  سلسله مراتب، افزودن دوربین ها و چراغ ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • فایل های تمرین
 • انتخاب فضای کاری
 • سفارشی کردن رابط کاربری
 • انتخاب، تکثیر و ویرایش اشیاء
 • مدل سازی با اسپلینز
 • مدل سازی پارامتری با پشته اصلاح کننده
 • مدل سازی سطحی چند ضلعی و زیربخش
 • مجسمه سازی آزاد
 • قاب عکس با دوربین
 • روشنایی با نور سنج و نور روز
 • مصالح ساختمانی
 • بافت نقشه ها
 • پیوند اشیاء در سلسله مراتب
 • ایجاد و ویرایش فریم های کلیدی
 • رندر یک توالی تصویر