تحویل، استقرار و ادغام مداوم می تواند با ابزارهای متعددی ایجاد شود اما Jenkins یکی از محبوب ترین ها به خاطر استفاده آسان و متن باز بودن آن است. در این دوره با مبانی پلتفرم مانند خودکارسازی ساخت ها و تست و ایمن سازی استقرارها، ایجاد شغل، trigger و توزیع ها برای محیط های مختلف، افزودن نوتیفیکیشن برای هشدار به تغییرات، خرابی و گسترش Jenkins با پلاگین ها، کتابخانه های به اشتراک گذاشته شده و API ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • CI/CD
 • گردش کار CI / CD در Jenkins
 • ایجاد اشتغال
 • ردیابی و راه اندازی ساخته ها
 • توزیع با عوامل
 • گسترش Jenkins
 • افزودن نوتیفیکیشن ها
 • تست ساخته ها
 • استفاده از REST API
 • ایمن سازی استقرارها
 • ایجاد و ذخیره سازی مصنوعات
 • ایجاد خط لوله
 • بهترین روش برای جنکینز
 • و غیره