پلتفرم Google Cloud قدرت محاسبه با مقیاس پذیری خودکار، کش های توزیع شده، صف های کار و datastores برای نوشتن، ایجاد و استقرار اپلیکیشن های cloud-hosted ارائه می دهد. این دوره تمام این ویژگی ها را شرح می دهد. GCP شما را از سربار مدیریت زیرساخت ها، تهیه سرور ها و پیکربندی شبکه ها آزاد می کند. در این دوره با تعامل با سرویس های Google Cloud Platform، روش های استفاده از Google Cloud Platform، راه اندازی web stack در Google Cloud Platform و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Google Cloud Platform
 • IaaS و PaaS
 • Google Cloud Shell
 • راه اندازی Web Stack در GCP
 • معرفی Google Cloud Launcher
 • راه اندازی  NGINX Instance
 • نصب WordPress در NGINX
 • تایید وب سایت
 • کار با سرویس ها – محاسبه
 • معرفی ماشین های مجازی
 • معرفی کانتینرها
 • Docker و Kubernetes
 • ایجاد Kubernetes Cluster
 • استقرار سرویس ها در GCP – شبکه سازی
 • شبکه سازی در GCP
 • بررسی Load Balancing
 • استقرار VPN
 • معرفی Google Cloud Storage
 • ایجاد Storage Solutions با Cloud Storage
 • معرفی Google Cloud Datastore
 • ایجاد Google Cloud Datastore
 • امنیت در Google Cloud
 • معرفی Google Cloud Security Scanner
 • معرفی IAM
 • IAM در Google Cloud
 • معرفی Key Management Storage
 • و غیره