هنگامی که Go برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، گزینه های اشکال زدایی Go Code محدود بودند. بیشترین کار اشکال زدایی توسط debugger متن باز GDB انجام می شود. Delve یکی از رایج ترین ابزار برای اشکال زدایی اپلیکیشن های Go است. در این دوره با Delve debugger، کار با Delve برای تحلیل باگ ها، بررسی و دستکاری state اپلیکیشن، استفاده از breakpoints و tracepoints، دسترسی به Delve از code editor و استفاده از Delve از خط فرمان و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اشکال زدایی در Go
 • معرفی Delve
 • نصب Delve
 • اشکال زدایی با Delve
 • State اپلیکیشن
 • فرمان های کلی
 • بررسی State
 • بررسی متغیرها و تایپ ها
 • بررسی کد منبع
 • دستکاری State
 • استفاده از Breakpoints
 • فرمان های Delve
 • شروع اپلیکیشن ها
 • ادغام Editor
 • و غیره